ระบบฐานข้อมูลนักศึกษาฝึกงาน
คณะวิทยาการจัดการ
นักศึกษารหัส 63 (BBA)


    ข่าวประชาสัมพันธ์
    นักศึกษาที่ต้องการเพิ่มสถานประกอบการที่ไม่มีใน Jods ให้นักศึกษาเข้าที่ลิงค์ https://bit.ly/3eWeD7z เพื่อกรอกรายละเอียดของสถานประกอบการใหม่ (แต่ต้องผ่านการเห็นชอบของ อ.ที่ปรึกษาก่อน)
    การสมัครฝึกงานในเดือนมกราคม 2566 จะปิดรับสมัครฝึกงานในวันที่ 31 มกราคม 2566 เวลา 16.30 น.
    วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.30-12.00 น. ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงานภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ห้อง FMS 3409
    วันที่ 31 มกราคม 2566 เวลา 16.30 น. Jobs.fms.psu.ac.th จะปิดการรับสมัครฝึกงาน ครั้งที่ 1