ระบบฐานข้อมูลนักศึกษาฝึกงาน
คณะวิทยาการจัดการ
นักศึกษารหัส 63 (BBA)


  ข่าวประชาสัมพันธ์
  นักศึกษาที่ต้องการเพิ่มสถานประกอบการที่ไม่มีใน Jods ให้นักศึกษาเข้าที่ลิงค์ https://bit.ly/3eWeD7z เพื่อกรอกรายละเอียดของสถานประกอบการใหม่ (แต่ต้องผ่านการเห็นชอบของ อ.ที่ปรึกษาก่อน)
  การสมัครฝึกงานในเดือนมกราคม 2566 จะปิดรับสมัครฝึกงานในวันที่ 31 มกราคม 2566 เวลา 16.30 น.
  วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.30-12.00 น. ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงานภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ห้อง FMS 3409
  วันที่ 31 มกราคม 2566 เวลา 16.30 น. Jobs.fms.psu.ac.th จะปิดการรับสมัครฝึกงาน ครั้งที่ 1
  ระบบ jobs.fms.psu.ac.th จะปิดรับสมัครฝึกงานภายในวันที่ 31 มีนาคม 2566 เวลา 16.30 น.
  นักศึกษาฝึกงานภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2565 ให้ส่งใบยินยอมผู้ปกครองโดยการอัปโหลดในระบบ JOBS.FMS ภายในวันที่ 17-19 เมษายน 2566 เท่านั้น (ใบยินยอมฯ พริ้นได้จากเอกสาร/แบบฟอร์มในระบบ JOBS.FMS)
  นักศึกษาที่จะไปปฏิบัติฝึกงานในวันที่ 29 พค.66 นี้ ขอให้ติดต่อแจ้งทางสถานประกอบการทราบล่วงหน้าด้วยว่าจะเข้าไปปฏิบัติฝึกงานในวันที่ 29 พค.66 นี้ด้วยค่ะ